СКЛАДЕНЬ

Мініатюрний складаний іконостас із двох, трьох чи більше ікон, із яких одна - нерухома, інші, прикріплені до неї, - рухомі

Словник церковно-обрядової термінології 

СКОРОЧЕНА ВЕЧІРНЯ →← СИРОПУСТ

T: 0.096974081 M: 3 D: 3